teaching process

teaching process
mokymo procesas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ilgalaikė mokytojo ir mokinių pažintinė ir praktinė sąveika, per kurią mokiniai įgyja teorinės ir praktinės patirties ir pasirengia savarankiškai veikti. Šis procesas pedagogikos istorijoje buvo suprantamas įvairiai: 1) kaip loginis-sisteminis mokymas: mokiniai turėjo įsisavinti dalyko sistemos prielaidas, o po to visas sistemos pakopas (viduramžiai); iš mokinių buvo reikalaujama loginio mąstymo neatsižvelgiant į jų galias; 2) kaip koncentrinis mokymas: pirma išmokoma lengvesnių dalykų, o paskui, jais remiantis, mokoma sunkesnių (J. A. Komenskis); 3) kaip elementarusis mokymas: reikalaujama, kad vaikas įžvelgtų esminius daiktų ir reiškinių elementus (skaičių, formą, žodį) ir tik po to mokytųsi naujų (J. H. Pestalocis); 4) kaip istorinis-genetinis mokymas: einama „nuo seno dalyko prie naujo“ (J. F. Herbartas); 5) kaip „patirties erdvės“ plėtojimo mokymas, reikalavęs turtinti šeimoje įgytą patirtį (kraštotyrinis mokymo principas); 6) kaip pragmatinis mokymas, tenkinantis vaiko interesus (J. Diujis); 7) kaip programuotas mokymas: mokymo turinys skaldomas į nuosekliai išdėstytas dozes, žingsnius, algoritmus (B. Skineris) ir kt.; 8) kaip kompleksinis, integruotas mokymas, siejantis skirtingus dalykus į visumą, atsižvelgiant į amžiaus ir individualius skirtumus, fizines ir psichines jėgas. Lietuvos Respublikoje mokymo procesas vidurinėje mokykloje trunka 12 m. Jis grindžiamas filosofija, psichologija, formaliąja mokslo dalykų logika, didaktika. Mokymo proceso struktūra tokia: mokymo tikslai – mokytojas – mokymo turinys, principai, metodai ir priemonės; mokinys – veikla, bendravimas ir grįžtamoji informacija bei kontrolė ir savikontrolė. atitikmenys: angl. teaching process vok. Lehrprocess rus. процесс обучения

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • stages of teaching process — mokymo proceso etapai statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo logikos lemiami mokytojo ir mokinių veiklos tarpsniai konkrečiam didaktiniam tikslui pasiekti. Etapo vietą pamokos struktūroje lemia pamokos tipas. Pvz., naujos medžiagos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Teaching abroad — is a catch phrase used in first world countries for temporary teaching assignments outside of their home country. Overview of different programs There are many different programs that exist to help people to teach abroad. Three often used paths… …   Wikipedia

  • Teaching method — Teaching methods are best articulated by answering the questions, What is the purpose of education? and What are the best ways of achieving these purposes? . For much of prehistory, educational methods were largely informal, and consisted of… …   Wikipedia

  • Process drama — as a teaching methodology has developed primarily from the work of Brian Way, Dorothy Heathcote and Gavin Bolton (Bolton, 1979, 1984, 1992; Bolton Heathcote, 1; Heathcote Bolton, 1995) and through the work of other leading drama practitioners… …   Wikipedia

  • Teaching of St. Augustine of Hippo —     Teaching of St. Augustine of Hippo     † Catholic Encyclopedia ► Teaching of St. Augustine of Hippo     St. Augustine of Hippo (354 430) is a philosophical and theological genius of the first order, dominating, like a pyramid, antiquity and… …   Catholic encyclopedia

  • Process philosophy — (or Ontology of Becoming) identifies metaphysical reality with change and dynamism. Since the time of Plato and Aristotle, philosophers have posited true reality as timeless , based on permanent substances, whilst processes are denied or… …   Wikipedia

  • Teaching Proficiency through Reading and Storytelling — formerly known as Total Physical Response Storytelling, or TPRS for short, is a method for teaching any world language, including Spanish and French. Blaine Ray created this method by combining James Asher s Total Physical Response system with p …   Wikipedia

  • Process theory of composition — The process theory of composition (hereafter referred to as process ) is a field of composition studies that focuses on writing as a process rather than a product. Based on Janet Emig s breakdown of the writing process, [Emig, Janet. The… …   Wikipedia

  • teaching — /tee ching/, n. 1. the act or profession of a person who teaches. 2. something that is taught. 3. Often, teachings. doctrines or precepts: the teachings of Lao tzu. [1125 75; ME teching. See TEACH, ING1] * * * Profession of those who give… …   Universalium

  • Teaching English as a foreign language — TEFL or teaching English as a foreign language refers to teaching English to students whose first language is not English and is taught in a region where English is not the dominant language and natural English language immersion situations are… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”